VI Niedziela Wielkanocna – 1 maj 2016 r.

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy miesiąc maj. Serdecznie zapraszamy do udziału z nabożeństwie majowym, które w naszym kościele odprawiane będzie przez cały miesiąc o godz. 1830. Będzie to dobra sposobność do wspólnego uwielbienia Maryi, słuchania rozważań o historii naszej Ojczyzny z racji 1050 rocznicy chrztu Polski oraz pogłębienia i ugruntowania osobistej pobożności maryjnej.

2. W najbliższy wtorek 3 maja przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym dniu na Jasnej Górze zgromadzi się Episkopat Polski, który w ramach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski dokona aktu zawierzenia Matce Bożej Episkopatu w jedności z Kościołem w Polsce i na emigracji. W naszym kościele Msze św. odprawiane będą według porządku niedzielnego.

3. Dnia 3 maja obchodzimy również 225 rocznicą ogłoszenia konstytucji 3 maja. Długa, sięgająca XV wieku historia polskiego Sejmu, zaowocowała chlubnym świadectwem ustawodawczej mądrości naszych przodków, jakim była Konstytucja 3 maja z 1791 roku. Wydarzenie to uświadamia nam Polakom zasadniczą rolę, jaką w demokratycznym państwie spełnia sprawiedliwy porządek prawny. Fundamentem tego porządku jest niezmienne prawo Boże, człowiek i pełna prawda o człowieku, jego niezbywalne prawa i prawa całej wspólnoty, której na imię Naród. Zgodnie z konstytucją Rzeczypospolitej, władzę zwierzchnią sprawuje Naród. Tę władzę sprawuje albo bezpośrednio poprzez referenda i wybory, albo pośrednio – przez wybranych w wyborach swoich przedstawicieli w Sejmie i Senacie. W każdej dobrze funkcjonującej demokracji skład Sejmu jest wyrazem woli Narodu.

4. Dnia 3 maja o godz. 1900 w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza odbędzie się Koncert Pieśni Patriotycznej „Dla Niepodległej”.

5. W nadchodzącym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej. W pierwszy czwartek modlimy się o godz. 1815 razem z bł. Honoratem o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Pierwszy Piątek miesiąca tradycyjnie wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata. Zaś w pierwszą sobotę miesiąca pragniemy uczcić Niepokalane Serce Maryi. Zapraszamy do wspólnego uwielbienia naszej Matki i Królowej po Mszy św. o godz. 900.

6. Krajowe Duszpasterstwo i Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich zapraszają na Europejski Kongres Katolickich Kolejarzy, który odbędzie się w dniach 9-13 maja 2016 r w Lublinie. Hasłem kongresu jest wezwanie: Bądźmy świadkami Miłosierdzia. Uroczysta inauguracja nastąpi 10 maja o godz. 1000 podczas Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem abpa Stanisława Budzika w Archikatedrze Lubelskiej.

7. Serdecznie dziękujemy za waszą życzliwość, wsparcie materialne i duchowe. W naszej braterskiej modlitwie polecamy Was miłosierdziu Bożemu.

V Niedziela Wielkanocna – 24 kwiecień 2016 r.

1. Metropolita Lubelski ks. Abp Stanisław Budzik wystosował komunikat w odpowiedzi na prośbę papieża Franciszka. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego Ojciec Święty zwrócił się z apelem o pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy. Podczas modlitwy Regina coeli mówił: „Myślę w szczególności (…) o dramacie osób cierpiących z powodu przemocy na Ukrainie: o ludziach pozostających na terenach wstrząsanych wrogością, która spowodowała już śmierć kilku tysięcy osób, oraz o tych, ponad milionie, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia tych ziem”.W kościołach katolickich Europy w dniu dzisiejszym organizowana jest zbiórka pieniędzy jako wyraz solidarności z mieszkańcami Ukrainy, ofiarami agresji i konfliktu. Ksiądz Arcybiskup zachęca wiernych do włączenia się w dzieło miłosierdzia poprzez modlitwę o pokój na Ukrainie oraz materialne wsparcie ofiar konfliktu. Na ten cel przeznaczone będą ofiary zbierane dzisiaj do puszek.

2. We wtorek 26 kwietnia zapraszamy na nabożeństwo z modlitwą uzdrowienia. Spotkanie rozpocznie się o godz. 1800 modlitwą różańcową, po której o godz. 1900 będzie odprawiona Msza Święta. Po zakończeniu Eucharystii kontynuowana będzie adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uzdrowienia.

3. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy miesiąc maj. Serdecznie zapraszamy do udziału z nabożeństwie majowym, które w naszym kościele odprawiane są przez cały miesiąc o godz. 1830. Zapraszamy do wspólnego uwielbienia Maryi, słuchania rozważań o historii naszej Ojczyzny z racji 1050 rocznicy chrztu Polski. Mamy również okazję pogłębić i ugruntować osobistą pobożność maryjną.

4. „Gdzie chrzest, tam nadzieja” – pod takim hasłem przebiegały obchody 1050-lecia Chrztu Polski połączone z zebraniem plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi obradowali na temat aktualnych spraw Kościoła w Polsce i na świecie. Mocno podkreślili, że chrzest Polski wpłynął na tożsamość naszego narodu. „Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski”. Zapoznano się z aktualnym stanem przygotowań do XXXI Światowych Dni Młodzieży. Biskupi wyrażają uznanie instytucjom kościelnym, państwowym i samorządowym, które współpracują, aby zapewnić młodzieży bezpieczne przyjęcie. W związku z dyskusją o ochronie życia ludzkiego Konferencja Episkopatu Polski podkreśla, że życie każdego człowieka jest wartością podstawową i nienaruszalną. Jego obrona stanowi obowiązek wszystkich, niezależnie od światopoglądu. Konferencja Episkopatu Polski podczas obrad zatwierdziła treść „Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”. Zostanie on uroczyście odczytany w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w sobotę przed uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

5. Serdecznie dziękujemy za waszą życzliwość, wsparcie materialne i duchowe. W naszej braterskiej modlitwie polecamy Was miłosierdziu Bożemu.