XIX NIEDZIELA ZWYKŁA -13 sierpnia 2017 r.

1.  Jutro w liturgii wspominamy św. Maksymiliana. W tym roku przypada 76 rocznica jego męczeńskiej śmierci w bunkrze głodowym.„Szaleniec Niepokalanej” zachęca nas do utożsamienia się ze słowami: „Niepokalana – oto nasz ideał”.

2.  We wtorek 15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. w naszym kościele będą odprawiane według porządku niedzielnego. Będzie również Msza św. o godz. 2100. Obrzęd poświęcenia kwiatów, ziół i owoców pól będzie podczas każdej Mszy św. Zachęcamy do pielęgnowania tej pięknej tradycji.

3.  Fundacja na Rzecz Rodziny „Nasza Tradycja” zaprasza na uroczysty wieczór ku czci Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski, Biskupa Lubelskiego w latach 1946-1949, który będzie miał miejsce 16 sierpnia 2017 r o godz. 18.00 w Bazylika pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz wirydarzu Klasztoru Ojców Dominikanów przy ulicy Złotej.

4.  W czwartek 17 sierpnia w liturgii wspominamy św. Jacka.Pochodził ze znanego rodu Odrowążów, był bliskim krewnym bł. Czesława. W ikonografii przedstawiany jest w habicie dominikańskim, trzymając w rękach monstrancję z Najświętszym Sakramentem, posąg Najświętszej Maryi Panny i księgę.

5.  Zapraszamy młodzież do uczestnictwa w Golgocie Młodych, która odbędzie się w dniach 24-28 sierpnia. Hasłem przewodnim jest „Złoty cielec”. Miejscem spotkania są Serpelice nad Bugiem.Prosimy Was o modlitwę w intencjach nowych powołań, szczególnie do naszej kapucyńskiej wspólnoty.

6.  Powoli rozpoczynają się prace remontowe elewacji frontonu kościoła, klasztoru i muru przykościelnego. Pojawią się rusztowania. Pomimo utrudnień komunikacyjnych, serdecznie zapraszamy do naszej świątyni.

7.  Dziękujemy za wszelkie okazane dobro naszej braterskiej wspólnocie. Pamiętamy o Was w codziennej modlitwie.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 6 sierpnia 2017 r.

1.  W czwartek 3 sierpnia wyruszyła 39. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. W tym roku przyświeca jej hasło: „W szkole Matki Boskiej Fatimskiej”.Zachęcamy do duchowego pielgrzymowania poprzez udział w codziennej Eucharystii, modlitwę, szczególnie różańcową i podjęcie zobowiązań pokutnych.

2.  Zachęta do podejmowanie różnorakich aktów wynagradzania za grzechy zawarta jest w treści objawień maryjnych. Przypominamy, że przeżywamy jubileusze 100-lecia objawień Matki Bożej Fatimskiej i 300-lecia koronacji ikony Matki Bożej na Jasnej Górze. W tym roku przypada również 140-rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Królowanie Pani Jasnogórskiej i jej duchowa obecność w Ojczyźnie – stały się przez wieki żywym motywem szukania nadziei, kształtowania tożsamości Narodu, ocalenia skarbu wiary Polaków oraz jedności z Kościołem powszechnym. Orędzie fatimskie to wołanie o miłość, modlitwę różańcową i wynagradzanie za grzechy.Wcześniej od 27 czerwca do 16 września 1877 roku w Gietrzwałdzie na Warmii, Matka Boża ukazywała się ponad 160 razy.Pierwsze Jej słowa, to prośba: „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec”. Ostatnie słowa brzmiały: „Odmawiajcie gorliwie różaniec”.

3.  Modlitwa różańcowa stała się narzędziem w walce z plaga pijaństwa.Konferencja Episkopatu Polski ponawia sierpniowy apel o abstynencję. Zrezygnujmy z napojów alkoholowych! Niech będzie to dar naszej miłości do Boga, bliźnich i Ojczyzny.

4.  Święci są naszymi duchowymi przewodnikami. We wtorek wspominamy św. Dominika – założyciela Zakonu Kaznodziejskiego. Przykładem Jego życia zachęceni jesteśmy do kontemplacji Słowa Bożego i przekazywaniu owoców kontemplacji innym. W środę 9 sierpnia świętujemy razem ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein), patronką Europy. Święta męczennica jest dla nas wzorem trwania w wierności prawdzie. W czwartek 10 sierpnia św. Wawrzyniec, diakon i męczennik, wskazuje nam jakie są skarby Kościoła. Gdy rzymski namiestnik zażądał od niego wydania majątku wspólnoty, ten przyprowadził biedaków wspieranych przez chrześcijan: „Oto są skarby Kościoła”. W piątek 11 sierpnia spotykamy się ze św. Klarą z Asyżu. Czysta dziewica ogłoszona została patronką telewizji i Internetu. W sobotę 12 sierpnia po Mszy św. o godz. 1900 zapraszamy do wspólnego wielbienia Maryi.

5.  Wypowiadamy słowa szczerego podziękowania za wsparcie materialne i duchowe. Pamiętamy o Was w naszej braterskiej modlitwie.