Celebransi Niedzielnych Mszy Świętych

eucharystia-sacrum

Wniebowstąpienie Pańskie

28.05. 2017 r.

 

 

Godzina                    Celebrans Mszy Świętej*                        Spowiedź *           

6:00                          br. Kazimierz                                                 br. Ryszard

7:00                           br. Ryszard                                                   br. Roland

8:30                           br. Roland                                                    br. Kazimierz

10:00                        br. Kazimierz                                                br. Jacek

11:30                         br. Andrzej                                                   br. Marian

13:00                        br. Marian                                                    br. Roland

19:00                        br. Piotr                                                        br. Stefan, br. Jacek

* Wykaz braci celebransów oraz spowiedników może ulec zmianie. 

Komentowanie jest wyłączone