Celebransi Niedzielnych Mszy Świętych

eucharystia-sacrum

V Niedziela Wielkiego Postu 18 marca 2018 r.

 

Godzina                    Celebrans Mszy Świętej*                        Spowiedź *           

6:00                         br. Ryszard                                                      br. Kazimierz

7:00                          br. Kazimierz                                                  br. Roland

8:30                          br. Roland                                                       br. Ryszard

10:00                        br. Andrzej                                                      br. Marian

11:30                        br. Roland                                                        br. Andrzej

13:00                        br. Andrzej                                                      br. Kazimierz

19:00                        br. Artur                                                          br. Wojciech, br. Jacek

 

* Wykaz braci celebransów oraz spowiedników może ulec zmianie. 

Komentowanie jest wyłączone